nasze produkty
Skrzydła z gęsi 1-człon

Skrzydła z gęsi
1-człon

waga: masa wynikowa
element mięsa:
pak: luz