nasze produkty

Skrzydła z gęsi
2-członowe

waga: masa wynikowa
element mięsa:
pak: luz