nasze produkty
Świeże żołądki z gęsi

Żołądki z gęsi

waga: masa wynikowa
element mięsa:
pak: luz